Informácie

11.10.2014 22:28

Zber plastových vrchnákov - celoročne

SEPTEMBER

Pamätný deň mesta Humenné
Tvorivé jesenné dielne v  3. C - 30.9.2014

 

OKTÓBER

  • Exkurzia Vihorlatského múzea - 7.10.2014

  • Mesiac úcty k starším - rozdávanie darčekov/kvet/

  • Timravina studnička - školské kolo - 13.10.2014

  • Zber papiera - 13. 10. - 15. 10. 2014

  • Hovorme o jedle 15.10. -  mlieko a mliečne výrobky - aktivity

  • Súťaž v hláskovaní v AJ - 20.10. 2014

  • Rodičovské združenie - 21.10. 2014 o 16.00 hod.

  • Deň trochu inak - 29.10.2014

  • Súťaž " Najlepší riešiteľ matematických príkladov" -1.kolo

NOVEMBER

Divadlo "Mechúrik Koščúrik" - november, vstupné 2 eurá

IBOBOR

 

DECEMBER

Viacboj 

Mikuláš

Najlepší riešiteľ matematických príkladov

Pytagoriáda - školské kolo - 10.12.2014

Popoluškine Vianoce -muzikál - 15.12.2014  - vstupné  -1€

Vianočná besiedka - 17.12.2014 o 14:45