Nová akcia

11.10.2014 22:27

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.