3.C

 

Milí žiaci!
Na webovej stránke našej školy máte voľný prístup k testom v programe ALF, kde si môžte precvičovať, čo ste sa v tomto školskom roku naučili. Testy budem postupne dopľňať. Heslo je to isté ako používate v škole na prihlásenie sa na mail, či školský počítač.

Stačí skopírovať link:


 
 

 

https://www.interactivetests.net/olt/www/sk/student/login?sid=995