Rozvrh hodín 4.C

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Po

Matematika

Slovenský

jazyk

Vlastiveda

 

Regionálna

výchova

Čítanie

NB/GR./

Ut

Matematika

Slovenský

jazyk

Hudobná výchova

Telesná

výchova

 

Anglický jazyk

THF

St

Matematika

Slovenský

jazyk

Anglický jazyk

Tvorivé čítanie a písanie

Telesná

výchova

 

 

Št

Anglický jazyk

Hravá matematika

Slovenský

jazyk

Čítanie

Prírodoveda

NB/RIM./

Pi

Matematika

Informatická výchova 

Čítanie

Výtvarná výchova

Pracovné vyučovanie