iBOBOR

 

Dňa  14.11.2014  sa uskutočnila informatická súťaž iBobor (www.ibobor.sk), kategória Bobrík . Súťaže sa v kategórii  Bobrík zúčastnilo 13 211 žiakov z celého Slovenska, medzi nimi aj naši žiaci  z 3. C triedy.

Bola to ich prvá skúsenosť s týmto typom súťaže (archív úloh nájdete na adrese https://ibobor.sk/sutaz_demo/), napriek tomu dosiahli vynikajúce výsledky.

 Jana Mihaľková z  3. C,  Natália Racová z 3. C a Simona Tomahoghová  z  3. C získali titul úspešný riešiteľ a boli ocenení diplomom.

Srdečne blahoželáme všetkým zúčastneným!