Timravina Studnička

V tomto školskom roku 2014/2015 našu triedu reprezentovali v školske recitačnej súťaži " Timravina Studnička " žiačky Nina B. , Jana M. a Ema G. ,ktoré získali krásne umiestnenia:

1. miesto - Ninka B.

2. miesto  - Janka M.

3. Miesto - Emka G.

Dievčatá blahoželáme Vám :) , a tešíme sa  víťazstvu .